bizness2

Zhvillimin e Bisnesit

Fushat kryesore të ndërhyrjes së LERDËS përfshijnë zhvillimin e bisnesit dhe të turizmit nëpërmjet tërheqjes së investimeve lokale dhe të huaja,duke promovuar pozicionin gjeografik dhe burimet natyrore të rajonit.Iniciativat e bisnesit të vogël do të inkurajohen nëpërmjet konsultimeve,ndërtimit të kapaciteteve ,lidhjeve midis investitorëve të bisneseve të vogla në rajon, duke dhënë këshilla dhe informacion për bisneset, duke I orjentuar ato drejt zhvillimit,konkurrencës dhe krijimit të vendeve të reja të punës në rajon.

.


Zhvillim Social (Edukim dhe Mirëqënie Sociale)

Përsa i përket zhvillimit social(edukimit dhe mirëqënies sociale),agjensia do të inkurajojë dhe mbështesë të rinjtë dhe gratë për edukim dhe trainime,programe sipërmarrjeje,ndërtim kapacitetesh,mbështetje në projekte,iniciativa  të reja të ndryshmë duke bashkëpunuar me shërbimin social rajonal.


social (2)


tourism copy

Tourism

We specialise in developing sustainable tourism, growing destinations and businesses. Our clients span local destinations, national tourist boards and global corporations.
We have a strong track record in developing tourism businesses and the visitor economy in the Lezha city and internationally.
LERDA’s consultants work closely with the people who manage destinations, tourism organisations and businesses to provide them with market research, master planning and strategic advice, and the development and marketing of responsible tourism products to deliver economic growth, social and environmental benefits.

Zhvillim I Bujqësisë dhe Zonave Rurale

Bujqësia do të jetë një fushë tjetër me interes për agjensinë,nëpërmjet tërheqjes së investitorëve të mundshëm në rajon,nëpërmjet  lidhjeve me fermerët lokalë,duke krijuar një klimë bashkëpunimi për agrobisnesin në rajon.Iniciativat e reja do të mbështeten nëpërmjet konsultimeve,dhënies së informacionit dhe promovimit të praktikave më të mira.

LERDA is committed to promoting the development of agriculture in Lezha, as the main engine of economic growth in rural communities, through an efficient, modern and sustainable extension service which will enhance the national economy and improve the quality of life of rural farm families.


rural2

environment2

Mbrojtja e Mjedisit

Mbrojtja e mjedisit duke mbështetur inciativat për sipërfaqet e gjelbra, mjedis më të pastër,ruajtja dhe promovimi I burimeve natyrore do të jetë një nga fushat me interes të agjensisë.

Our vision is ‘a good living environment for humans and all other living things, now and for future generations’. Our objective is to leave for posterity a society in which the major environmental problems are solved, without causing more severe environmental and health problems .
To us, it is important to show how our society gains from benefiting the environment.