Ne kuader te Projektit “Citizens Act” LERDA dhe EHDC organizuan ne date 02.Mars.2017 dy takime Focus Group me perfaqesues te Komunitetit Rom dhe Egjyptian dhe me qytetare dhe perfaqesues te Njesise Administrative Dajc.
Gjate takimeve u diskutuan ceshtje me interes ne lidhje me rolin e Pushtetit Vendor ne permiresimin e cilesise se jeteses se ketyre komuniteteve si dhe u mblodhen shqetesime dhe rekomandime te cilat do te sherbejne si baze per hartimin e Raportit Perfundimtar te Monitorimit te Cilesise se Sherbimit Social te ofruar nga Bashkia Lezhe.

Citizens Act 6.2Citizens Act 6.3

Citizens Act 6.1